M.Ö. 19.yy da Asur ticaret kolonileri Suriye-Mezopotamya-Orta Anadolu'yla olan ticari ilişkilerinde kullandıkları yollar genelde Kilikya'nın doğu kısmındaki yol ağları olmuştur.

Asur Ticaret Kolonileri Çağı'da denilen M.Ö. 1950-1750 yılları arasında Asur'un Anadolu politikası barış üzerineydi. 
Bu dönemde Anadolu ve Mezopotamya arasında yoğun bir
ticaret söz konusuydu. 
Asur metinlerinde geçen Sizzü- Sisium ve daha sonraları Sis kentinin Kozan olacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde Kayseri-Kültepe'de ele geçen
metinlerde Sizzü ve Simela isimlerine rastlanması bu görüşü daha da pekiştirmektedir.  Kozan'ın, Gez Bel ve Kiraz Bel'i aşarak Kayseri Kültepe'ye (Karum Kanes) giden yolun
başında olması dikkat çekicidir. Sis sözcüğünün Luvi dilindeki 'Ana Tanrıça Halkı' anlamına geldiği söylenmektedir. Diğer bir görüşe göre ise, Sis ismi Sami kökenli olup “rahip, din adamlarının yerleşim yeri” anlamına gelmektedir. 
Antik dönemde Sis, Roma'ya, daha sonra ise Bizans'a tabi olmuştur. V.-VI. yüzyılları Roma ve Bizans kaynaklarında sıklıkla adı geçmektedir.
Kozan-İmamoğlu arasındaki Tırmıl Höyük'te yapılan kazı çalışmalarında ele geçen M.Ö ikinci ve üçüncü binyıla tarihlenen buluntular Kozan'ın o dönemde bahsedilen Sizzu ya da Sision olma ihtimalini güçlendirmektedir.
 

KARUM KANES KRALLIĞI SARAYI
Gez Bel üzerinden Kilikya'ya ticaret amacıyla gelen Asurlu tüccarların bu yolu kullanmış olmaları bir gerçektir. Yeni Asur Devleti'nin kurulmasıyla değişen Asur ticaret politikası Anadolu'nun zenginliklerini Akdeniz'e ulaştırmayı hedeflemiştir. 
Böylelikle gerek coğrafi konumu, gerekse verimli doğal kaynakları sebebiyle Kilikya, Asur'un ticaret
politikalarında önemli bir yere sahip olmuştur. Kozan, jeopolitik konumu itibariyle  Kilikya- Asur ticaret politikasından faydalanmıştır. O dönemdeki Kilikya Ovası'nın
coğrafi yapısı incelendiğinde yolların, dağ ve nehir kıyılarını takip ettiğini görüyoruz.
Düzensiz akan Pyramos ve Saros nehirlerinin ovayı bataklık içinde bırakması, ayrıca o dönemdeki vahşi hayvan popülasyonu, ova içinden geçen yolları tehlikeli bir duruma getiriyordu.  Kayseri Karum- Kanes ticaret kolonilerinin Akdeniz'e ulaşabilmek için seçecekleri en kestirme ve emniyetli yollardan biri Gez Bel ya da Kiraz Bel üzerinden Kozan'a inip, yine buradan dağ ve nehir kıyılarındaki yol ağlarını takip ederek liman kentlerine veya Levant'a ulaşmaktı.

KARUM- KANES  - KRALLIĞI KAZI ALANI
Kozan şehrinin en yüksek yerinde, bir dağın üzerine inşa edilen Kozan Kalesi’nin büyük bir kısmı Orta Çağ'da yapılmıştır. Kale duvarlarında Asurca ve Ermenice yazıtlara rastlanmıştır. Ayrıca duvarlardaki taş bloklarda rastlanan antik taşçı duvarcı işaretleri ve Yunanca harflerin, Helenistik Çağ'da inşa edilmiş, Orta Çağ'da ise yıkılmış bir başka kaleden sökülerek burada kullanıldığı düşünülmektedir.