Hisseli tapu sahipleri için önemli bir uyarı yapıldı: Ön alım hakkı olarak bilinen şufa hakkı, hissedarların taşınmazlarını satmaya karar verdiklerinde diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı tanır.

Hisseli tapu sahipleri için önemli bir uyarı yapıldı: Ön alım hakkı olarak bilinen şufa hakkı, hissedarların taşınmazlarını satmaya karar verdiklerinde diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı tanır. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için belirli süreler içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu hak kaybedilebilir.

Şufa Hakkı Nedir? Şufa hakkı, hissedarların taşınmazlarını satmak istediklerinde diğer hissedarlara öncelikli satın alma hakkı tanır. Hissedar, hisselerini satmak istediğinde bu durumu diğer hissedarlara bildirmelidir. Bildirim yapıldıktan sonra hissedarların ön alım talepli dava açma süresi 3 aydır. Bu süre içinde dava açılmazsa ön alım hakkı ortadan kalkar. Ayrıca, habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içinde ön alım talepli dava açılması gerekmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Kritik Uyarı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ülkemizde tapu ile ilgili tüm kayıtları tutma ve işlemleri gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Tapu belgesi, kişilerin taşınmaz mallar üzerindeki hak ve yetkilerini kayıt altına alırken, bu tapu tek bir kişiye ait olabileceği gibi birden fazla kişiye de ait olabilir. Müstakil tapu, taşınmaz üzerindeki tüm tasarruf yetkisinin tek bir kişiye ait olduğunu gösterir. Hisseli tapu ise taşınmaz üzerindeki tasarruf yetkisinin birden fazla kişiye ait olduğunu gösterir.

Hisseli Tapu Satışında İzlenecek Yöntemler Hisseli tapu satışında, hissedarların anlaşmalarına bağlı olarak tapu bir bütün olarak satılabilir. Ancak hissedarların ortak satış kararına varması gerekmektedir. Hisseli tapuda şufa hakkı bulunmakta olup, böylelikle hisse sahiplerine ön alım hakkı tanınır. Bu hak sayesinde hisseli tapuya sahip olan biri, bu hisseleri satmak istediğinde diğer hissedarların bu payı öncelikli olarak satın alma hakkı bulunmaktadır.

Şufa Süresi ve İtiraz Hakkı Hissedarın diğer hissedarlara haber vermeden yaptığı satış için itiraz hakkı bulunmakta olup, tapunun devrinin iptal edilmesi mümkündür. Bu nedenle hisseli tapu satışında, bu payı alan kişi mağdur olmamak adına diğer hissedarlardan yazı ile feragatname almalıdır. Hisseli tapu üçüncü bir kişiye satılır ve bu satış işlemi noter üzerinden hissedarlara bildirilirse, paydaşlar bu bildirimi aldıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde ön alım talepli dava açmalıdır. Süre içinde açılmayan davalarda ön alım hakkı ortadan kalkar. Yine hisseli tapuda diğer hissedarlardan habersiz yapılan satışlarda 2 yıl içerisinde ön alım talepli dava açma sınırı bulunmakta olup, bu sürede dava açılmaması durumunda ön alım hakkı düşer.

Sonuç Hisseli tapu sahipleri, yasal süreler içinde başvuru yapmazlarsa haklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler. Bu nedenle tapu sahiplerinin dikkatli olmaları, haklarını kaybetmemek adına şufa hakkını kullanmak için zamanında başvuru yapmaları büyük önem taşımaktadır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate alarak, hisseli tapu sahiplerinin bu konuda bilinçli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.