Gayrimenkul sahiplerinin mülklerini belli parseller halinde bölerek tapu kaydına geçirmesi işlemine "ifraz" denir.

Bu hukuki işlem, mülkiyet haklarını paylaştırmak veya bir kısmını satmak isteyen kişiler tarafından gerçekleştirilir. İfraz işlemi, gayrimenkul sahiplerine daha fazla esneklik ve değer artışı sağlama imkanı tanır.
İfrazın Temel Amaçları:
Satış Amaçlı İfraz:
Gayrimenkul sahibi, mülkünün bir kısmını satmak istediğinde bu işlemi gerçekleştirir. Bu, genellikle değerlenen bölgelerdeki arsa sahipleri için yaygın bir uygulamadır.
Miras Paylaşımı: Bir mirasın paylaşımı sürecinde, mirasçılar arasında anlaşmazlık yaşanmaması ve mülkiyetin net bir şekilde belirlenmesi amacıyla ifraz işlemi yapılabilir.
Yatırım ve Geliştirme Amaçlı: Mülkiyet sahipleri, gayrimenkullerini değerlendirmek veya geliştirmek amacıyla ifraz işlemine başvurabilirler. Bu, geniş arazi sahiplerinin değerli parselleri ayrı ayrı satmalarını veya projelendirme amaçlarına hizmet etmektedir.

İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?
İlgili Belediyeden İzin Alınması:
İfraz işlemi için öncelikle ilgili belediyeden izin almak gerekmektedir. Belediye, plan ve imar durumunu değerlendirerek uygun gördüğü durumlarda izin verir.
Harita ve Proje Hazırlığı: İfraz işlemi için bir harita ve proje hazırlanmalıdır. Bu belgelerde, bölünecek parseller, sınırlar, yol ve altyapı planları gibi detaylar yer alır.
Tapu Müdürlüğüne Başvuru: Hazırlanan harita ve projelerle birlikte tapu müdürlüğüne başvuru yapılır. Belediyeden alınan izin ve belgelerle birlikte tapu müdürlüğü, ifraz işleminin tapu kaydına işlenmesi için uygunluk değerlendirmesi yapar.

Tapu Kaydı Güncellenmesi: Tapu müdürlüğünün uygunluk verisi sonrasında, ifraz işlemi tapu kaydına işlenir ve yeni parsel sahiplerinin isimleri belirlenir.

İfrazın Avantajları
Değer Artışı:
Parsellenen arsalar genellikle ayrı ayrı satıldığında, değerleri artabilir. Bu, mülk sahipleri için ekonomik bir avantaj sağlar.

Mülkiyetin Daha Etkin Yönetimi: İfraz işlemi, mülkiyetin belirli bir kısmını yönetmek ve paylaşmak için daha etkin bir yöntem sunar.

Planlı Kullanım: İfraz işlemi, arazinin daha planlı ve etkili bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Bu, şehir planlaması ve gelişimi açısından önemli bir avantajdır.
İfraz işlemi, gayrimenkul sahiplerine daha fazla esneklik sağlayan ve değer artışı potansiyeli sunan bir hukuki süreçtir. Ancak, bu sürecin belediyenin onayına tabi olması ve detaylı bir planlamayı gerektirmesi önemli hususlardır. İlgili kişilerin bu süreci uzman kişilerle koordineli bir şekilde yürütmesi, başarıya ulaşmada önemli bir adımdır.