İhale, 15 Nisan 2024 tarihinde saat 10:00'da yapılacak.

İhaleye ilişkin detaylar şu şekilde:

Kiraz ihracatında hedef 250 milyon dolar Kiraz ihracatında hedef 250 milyon dolar
  • İhaleyi gerçekleştirecek olan idare: Avcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
  • İhale dokümanına ulaşma ve indirme adresi: EKAP
  • İhale konusu: Güney Bölgesi Şantiye Alanında Bulunan Molozların Kesin Döküm Alanlarına Nakledilmesi
  • Miktar: 10.000 Ton
  • Teslim yeri: Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi, İskece Caddesi Belediye şantiye sahası içerisinde bulunan molozlar
  • Süre: İşe başlama tarihinden itibaren 30 gün
  • İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

İhaleye katılmak isteyenlerin yerli istekli olmaları gerekiyor ve ihale dokümanını EKAP üzerinden temin etmeleri zorunludur. Teklifler ise elektronik ortamda hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak EKAP üzerinden gönderilecek.

Geçici teminat olarak teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere belirlenecek bir tutarda ödeme yapılacak ve tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olarak belirlendi.

İhalede aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi uygulanacak olup, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Editör: Resul Özdil