Evrensel temel gelir, devletlerin vatandaşlarına karşılıksız olarak gelir sağlaması durumudur. Bu sosyal yardım programı, yoksulluğun, işsizliğin ve küresel krizlerin etkilerini azaltmayı amaçlar.

Narenciye ihracatının lideri mandalina Narenciye ihracatının lideri mandalina

Para-2Mevcut sosyal destek programlarından farklı olarak ayrıntılı ihtiyaç tespite dayanmaz ve herhangi bir şart aranmamaktadır. Temel gelirin amacı refahın toplum geneline yayılmasıdır.

Para-1Bu çalışmanın amacı, evrensel temel gelirin etkinliğini ve Türkiye’de uygulanabilirliğini analiz etmektir.

Para 7 Evrensel temel gelirin, işsizlik, gelir eşitsizliği ve sosyal yardım programlarının etkisi üzerindeki potansiyel etkilerini incelemek önemlidir. 

Para 5Bu makale, evrensel temel gelirin Türkiye’de uygulanabilirliğini ele alarak, bu önemli konunun daha fazla anlaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Para1

Evrensel temel gelirin potansiyel avantajları ve dezavantajları, gelecekteki politika tartışmaları için önemli bir çerçeve sunmaktadır.


Kaynaklar:

  1. Antonides, Gerrit ve Haagsma, Rein (2015). “The Impact of a Basic Income on Labour Supply and Work Performance.” Wageningen University of Life Sciences and Research Centre Development Economic Chair Group. Evlenme Kredisine En Fazla İlgi Gösteren İl Oldu 7
  2. Alksne, Simona ve Frelihs, Reinis (2019). “Universal Basic Income: A step towards equality or government’s insolvency? The case of Latvia.” Stockholm School of Economics, Nisan 2019, Riga.Para

Hatice Sapmaz
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 4, 25-35, 05.10.2022

Emekli Can Çekişiyor

Editör: Enes şimşek