Yarbaşı Belediyesi'nden Güvenli Ulaşım İçin Bordür Boyama Çalışmaları Yarbaşı Belediyesi'nden Güvenli Ulaşım İçin Bordür Boyama Çalışmaları

İhale kapsamında 6 adet otobüs temini gerçekleştirilecek olup, ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılacak ve teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

İhaleye dair detaylar şu şekildedir:

  • İhale Tarihi ve Saati: 22 Nisan 2024, saat 10:30
  • İhale Komisyonunun Toplanma Yeri: Fakıuşağı Mahallesi Kazım Tülücü Bulvarı No:3/1 2. Kat Toplantı Salonu
  • İhale Konusu Hizmet Alımı: Medeniyet, Tarih ve Kültür Kamplarına ulaşımın sağlanması için 6 adet otobüs kiralama hizmeti.
  • Yapılacağı/Teslim Edileceği Yer: Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
  • Süresi/Teslim Tarihi: İşe başlama tarihi 10 Mayıs 2024, işin bitiş tarihi 31 Aralık 2024

İhaleye katılabilmek için isteklilerin belirtilen koşullara uygun şekilde tekliflerini hazırlamaları ve elektronik ortamda EKAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Ekonomik ve mali yeterlilik kriterleri belirtilmemiş olup, ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif esasına göre değerlendirilecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görüntülenebilecektir. Tekliflerin EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanması ve e-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, isteklilerin tekliflerini işin tamamı için vermesi ve geçici teminatlarını belirli bir oranda sunmaları gerekmektedir.

İhaleye ilişkin diğer hususlar için ilgili internet adreslerine başvurulması gerekmektedir. 

DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

Editör: Resul Özdil