İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19'uncu maddesi gereğince açık ihale usulü ile yapılacak ve teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye dair ayrıntılar şu şekildedir:

  • İhale Tarihi ve Saati: 26 Nisan 2024, saat 14:00
  • İhale Komisyonunun Toplanma Yeri: İşletme Müdür Yardımcısı Odası
  • İhale konusu hizmet alımı: Bozkuyu ve Sumbas Orman İşletme Şeflikleri sahaları için endüstriyel plantasyon tesis ve bakım işlerini kapsamaktadır.
  • İşin süresi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 aydır.
  • İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin belirtilen koşullara uygun şekilde tekliflerini hazırlamaları ve elektronik ortamda EKAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.

İhalede ekonomik ve mali yeterlilik kriterleri belirtilmemiş olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek ve ihale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görüntülenebilecektir.

Tekliflerin EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanması ve e-imza ile imzalanarak gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca, isteklilerin tekliflerini işin tamamı için vermesi ve geçici teminatlarını belirli bir oranda sunmaları gerekmektedir.

İhaleye ilişkin diğer hususlar için ilgili internet adreslerine başvurulması gerekmektedir.

Başkan Altay: “Milli ekonomiye katma değer sağlıyoruz” Başkan Altay: “Milli ekonomiye katma değer sağlıyoruz”

İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN 

Editör: Resul Özdil