Osmaniye'nin büyüklüğüne rağmen vatandaşlar arasında birçok kişinin burayı adeta büyük bir köy gibi değerlendirdiğini gözlemledim. Şehirleşme kavramının sunduğu imkanlara rağmen, vatandaşların hala köy dokusunu aradığı bir şehirdeyiz.

Osmaniye'nin, hem köy hem de şehir hayatının unsurlarını barındıran bir yapısı olduğu açıkça görülüyor.
Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar, şehirleşme sürecinin temel unsurları ve hizmetleri konusunda belirli beklentilere sahip. Öncelikle, Osmaniye'nin köy gibi algılanmasında etkili olan faktörleri anlamak önemli. Köy atmosferini sürdüren, insanların birbirini tanıdığı, samimi bir dokuya sahip bir yer burası. Ancak, bu atmosferde dahi bazı beklentiler ve ihtiyaçlar var.
 

Altyapı Hizmetleri 
Vatandaşlar, Osmaniye'nin bir şehir olma yolunda daha fazla altyapı hizmetine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Yolların düzenlenmesi, su ve kanalizasyon altyapısının güçlendirilmesi ön planda.

Eğitim ve Sağlık Hizmetleri
Eğitim ve sağlık alanında yapılan hizmetlere rağmen, daha fazla modern okul ve sağlık merkezinin şehre kazandırılmasını talep ediyorlar. Hem nitelik hem de nicelik anlamında artış bekleniyor.
 

Sosyal ve Kültürel Hizmetler
Osmaniye'nin büyük bir köy havasını sürdürmesine rağmen, sosyal tesislerin ve kültürel etkinliklerin artırılması talep ediliyor. Parklar, rekreasyon alanları ve kültür etkinlikleri, bu büyük köyün şehirleşme sürecini destekleyebilir.
 

Ekonomik Kalkınma ve İstihdam
İstihdam olanaklarının genişletilmesi, yerel ekonominin güçlendirilmesi ve tarım-hayvancılık projeleriyle desteklenmesi, vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor.
 

Güvenlik Hizmetleri
Osmaniye'nin köy gibi sakin bir atmosferini korurken, güvenlik hizmetlerinde de geliştirmeler yapılması isteniyor. Huzurlu bir yaşam için güvenliğin sağlanması önem taşıyor.
Osmaniye, büyük bir köyden beklentileriyle şehirleşme sürecini yöneten bir bölge. Vatandaşların bu beklentileri, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların daha etkili ve kapsamlı hizmet sunmasıyla karşılanabilir. Osmaniye'nin büyüklüğüne rağmen köy sıcaklığını hissettiren bir şehir olarak daha da gelişmesi, hepimizin arzusu.
Sağlıklı ve huzurlu günler dilerim.
Saygılarımla,