Mandalar artık sağlıklı sağılacak Mandalar artık sağlıklı sağılacak

Türkiye, emekli maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranında 36 Avrupa ülkesi içinde sondan ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, emekli/yaşlı ve dul/yetim maaşlarının GSYH'den aldığı pay 2021 yılında yüzde 6.1 oldu. Eurostat verilerine göre ise AB ülkeleri ortalaması yüzde 13 seviyesinde bulunuyor. İtalya, yüzde 17.2 ile emekli maaşlarının GSYH'den en çok pay aldığı ülke konumunda. Türkiye ise yüzde 6.1 ile sondan ikinci sırada yer alıyor.

Emekli Can ÇekişiyorAynı zamanda, Türkiye'de sosyal koruma harcamalarının GSYH'ye oranı da AB ortalamasının oldukça altında kalarak yüzde 10.7 seviyesinde gerçekleşti. Bu alanda Fransa, yüzde 33.4 ile zirvede yer alırken, Türkiye 36 Avrupa ülkesi içinde son sırada bulunuyor.

Risk ve ihtiyaç grupları bazında incelendiğinde, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 4.9 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Hastalık/sağlık bakımı harcamaları yüzde 3.3, dul/yetim harcamaları ise yüzde 1.2 olarak kaydedildi.

Emekli PerişanTürkiye'de emekli maaşlarına ve sosyal korumaya yönelik bu veriler, ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin Avrupa ülkelerine göre daha düşük olduğunu gösteriyor.

Para1

Bu durum, emeklilerin milli gelirden aldığı pay ve sosyal koruma harcamalarının artırılması ihtiyacını ortaya koyuyor. Türkiye'nin bu konuda AB ortalamasına yaklaşması, sosyal güvenlik sisteminin güçlenmesi için önemli bir adım olabilir.