Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yer alan TCMB tebliğinde, “Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 50,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 51,75 olarak tespit edilmiştir. Belirlenen bu oranlar yayımı tarihinde yürürlüğe girer” denildi.

Bu değişiklik, en son 23 Aralık 2023 tarihinde belirlenen oranlara göre oldukça dikkat çekici. Reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranı yüzde 43,25 iken, avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı yüzde 44,25 seviyesindeydi.

Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor. Bu işlem, finansal piyasalarda likidite sağlamak ve ticari faaliyetleri desteklemek için sıkça kullanılıyor.

Bank of America'dan Altın ve Gümüş Tahminleri: Ons Altın Yıl Sonunda 3.000 Doları Geçebilir! Bank of America'dan Altın ve Gümüş Tahminleri: Ons Altın Yıl Sonunda 3.000 Doları Geçebilir!

TCMB'nin bu kararı, piyasalardaki likidite ve finansal hareketliliği etkileyecek önemli bir adım olarak yorumlanıyor. Yeni faiz oranlarının ekonomik ve finansal duruma olan etkileri yakından takip edilecek.

Editör: Ayşe Nur Hakkoymaz