İLAN
T.C. KADİRLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2022/253 Esas

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ
2- KADİRLİ AYDINLAR KÖYÜ KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ
"A harfi ile gösterilen A = 12765.36 m²lik taşınmazın tamamının 1985 yılından dava tarihi 2022 yılına kadar toplam 37 yıldır 186 ada 1 nolu parsel ile birlikte tarla vasfında zilyetlikle iktisap edilen yerlerden olduğu, B harfi ile gösterilen B = 1157.86 m² lik taşınmazın tamamının 1953 ten 2016 ya kadar batıdan güneye doğru uzanan kandak içerisinde kaldığı ve imar ihya edilmiş zilyetlikle iktisap edilen yerlerden olmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır."

#ilangovtr Basın No ILN01979299