Artık hisseli tapuların paylaşımında, hissedarların anlaşması tek önemli şart olarak kabul ediliyor. Noter onayına gerek kalmadan, mirasçılar kendi aralarında anlaşarak tapu paylaşımını gerçekleştirebiliyor.

Tapu 5 1Ancak dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor:

  • Hisseli tapu alımında Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanmış olmalı.
  • Tapunun sınırları belirlenmeli ve parseller tespit edilmeli.
  • Mirasçılardan biri sözleşmeye imza atmadığı takdirde diğer mirasçıların mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.

Tapu SenediBu yeni düzenleme, miras paylaşım sürecindeki formalitelerin azalmasını ve mirasçıların haklarını korumak için sözleşme imzalamalarını teşvik ediyor. Herhangi bir ihtilaf durumunda mirasçıların yasal haklarını arama özgürlüğü de korunuyor.

Dünya çocukları İstanbul'da buluşacak Dünya çocukları İstanbul'da buluşacak

Asliye Hukuk Tapu İptal İMiras paylaşımının kolaylaşması ve hızlanması, kardeşler arasındaki ilişkilerin de olumlu yönde etkilenmesini sağlayacak. Anlaşmazlıklar ve gerginlikler azalacak, mirasçılar arasında daha şeffaf ve anlaşılır bir paylaşım süreci doğacak.

Bu yeni düzenleme ile miras paylaşımında adil ve hızlı bir sürecin önü açılırken, mirasçılar arasındaki ilişkilerin de güçlenmesi hedefleniyor.

Editör: Mehmet Çardak