Kıdem tazminatı alabilmek için işten ayrılan çalışanın işverenin feshiyle ayrılması veya emeklilik için yaş dışındaki şartları sağlaması gerekmektedir. Özellikle, emeklilik için yaş dışındaki şartları sağlayan ve istifa etmek isteyen çalışanlar için önemli bir gereklilik SGK'dan alınan "emeklilik için yaş şartı dışında kalan şartları sağladığına dair yazı"dır.

SGK'dan bu yazıyı almayan çalışanlar, istifa etmeleri durumunda kıdem tazminatı alamazlar. Çünkü bu yazı, çalışanın emeklilik için gerekli diğer şartları sağladığını ve kıdem tazminatı hakkını elde ettiğini kanıtlar.

Kiraz ihracatında hedef 250 milyon dolar Kiraz ihracatında hedef 250 milyon dolar

Kıdem tazminatı hesaplanırken genellikle son brüt maaş ile çalışılan yıl sayısı çarpılarak hesaplanır. Örneğin, son brüt maaşın 5.000 TL olduğu ve çalışılan yıl sayısının 10 olduğu bir durumda kıdem tazminatı 5.000 TL x 10 = 50.000 TL olacaktır.

İşverenlerin, kıdem tazminatı ödemekle yükümlü olduğu unutulmamalıdır. Eğer işveren, bu yükümlülüğünü yerine getirmezse, çalışanlar dava açma hakkına sahiptirler. Bu nedenle, çalışanların haklarını korumak adına SGK'dan gerekli belgeyi alarak işten ayrılmaları önemlidir.

Editör: Mehmet Çardak