İhale kapsamında, 30 farklı kalemden oluşan tüketim mal ve malzeme alımı gerçekleştirilecek. İhale, 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:00'da 12'nci Komando Tugay Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı'nda yapılacak.

İhaleye katılabilmek için isteklilerin belirli belgeleri ve yeterlik kriterlerini sağlamaları gerekmektedir. İhaleye sadece yerli isteklilerin katılmasına izin verilecek olup, tekliflerin EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanması ve gönderilmesi gerekmektedir.

TÜRSAB "Turizm Yüzyılı" projesini Burdur’dan başlattı TÜRSAB "Turizm Yüzyılı" projesini Burdur’dan başlattı

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat esasına göre belirlenecek ve tekliflerin geçerlilik süresi 180 takvim günü olarak belirlenecektir. İstekliler, teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12'nci Komando Tugayı'nın düzenlediği bu ihale, tugayın ihtiyaçlarını karşılamak ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Muhabir: Resul Özdil