DOLAR 18,8267 0.01%
EURO 20,4713 0.12%
ALTIN 1.170,700,26
BITCOIN 4341721,42%
Osmaniye
16°

AÇIK

06:48

İMSAK'A KALAN SÜRE

DÜZİÇİ İCRA DAİRESİ 2015/1580 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2020/23

DÜZİÇİ İCRA DAİRESİ 2015/1580 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2020/23

ABONE OL
26 Ağustos 2020 01:04
DÜZİÇİ İCRA DAİRESİ 2015/1580 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2020/23
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Osmaniye ili DÜziçi ilçesi Şehit Kemal Keskin Mahallesi 2396 ada 70 parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiştir, “Davaya konu taşınmazın keşif günü itibari; kapama 15-20 yaşlarında 160 adet Gemlik türü zeytin ve 15 yaşında 80 adet hicaz türü nar bahçesi kurulmuştur.ayrıca15 yaşlarında 20 adet ceviz dikilmiş, münferit olarak kayısı, Dut, Yenidünya, badem ve erik gibi meyve ağaçları bulunmaktadır, incelemelere göre dava konusu taşınmazın dalgalı bir yapıda olduğu, damla sulama ile sulandığı. Alkalilik ve tuzluluk problemi olmadığı su tutma kapasitesi iyi olduğu belirlenmiştir. Ağaçların verim yaşında olduğu görülmüştür. Dava konusu arazi Düziçi Belediyesi sınırları içerisinde bulunduğundan belediye hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır, bundan dolayı arsa olarak değerlendirilmiştir.Yapılan çalışma sonucu yeni oluşturulan parsel üzerinde 1 adet büyükbaş hayvan ağılı, bir adet depo, dört adet sulama havuzu ve bir adet ev bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2018 yılında yayınladığı Mimarlık Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkındaki Tebliğe göre parsel üzerindeki depo ve büyükbaş hayvan ağılının yapı sınıfı II-B olup yapıların inşaat birim maliyeti 483 TL/m2, sulama havuzlarının yapı sınıfı I-B olup inşaat birim maliyeti 228 TL/m2’dir. Konut olarak kullanılan yapı ise aynı Tebliğe göre III-A grubu yapı olup inşaat birim maliyeti 800 TL/m2’dir. 02.12.1982 tarih ve 17886 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aşınma Paylarına İlişki Oranları Gösteren Cetvele göre depo, ağıl ve havuz yapılarının aşınma oranı %32, konut olarak kullanılan yapının aşınma oranı ise %25’tir. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgenin nitelikleri 2018 yılına göre çevresindeki gelişim, ulaşım olanakları mevkii, konumu, alanı, yakın çevre değerlendirmesi ve serbest piyasa alım satımları dikkate alınarak taşınmazın üzerinde bulunduğu arazinin 40 TL/m2 değer edebileceği tespit edilmiştir.”Taşınmazın piyasa araştırması ile bulunan m2 değeri ile büyüklüğünün çarpımı taşınmazın arsa değeridir. Buna göre dava konu taşınmazın arsa olarak değeri aşağıda hesaplanmıştır: 28.780,80*40=1.151.232,00.TL, Yapı değeri; üzerinde bulunan yapıların yapım birim maliyeti ile toplam inşaat alanının çarpımından aşınma payı yüzdesinin çıkarılmasıyla bulunur. Buna göre taşınmaz üzerindeki yapıların değeri aşağıdaki tabloda hesaplanmıştır: Depo:18.392,64.TL, Ağıl:69.957,72.TL, Havuzlar:10.697,76.TL, Konut: 37.200,00.TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz Üzerindeki Ağaçların Değeri: Dava konusu parsel üzerindeki ağaçların türü yaşı, gelişme ve bakım durumları, meyve ağacı olup olmaması, verim çağında bulunup bulunmaması gibi hususlar göz önüne alınarak tespit edilen birim fiyatı ile adetlerinin çarpımı ağaçların değeridir. Buna göre taşınmaz üzerinde yer alan ağaçların değeri aşağıdaki tablodaki gibidir: Zeytin: 40.000,00.TL, Nar:14.000,00.TL, Ceviz: 6.000,00.TL, Kayısı : 400,00.TL, Badem: 200,00.TL, Çam:56.000,00.TL, Dut:80,00.TL, Erik:100,00.TL, Yeni Dünya:500,00.TL olarak hesaplanmıştır. Dava konusu taşınmazın toplam değeri arsa değeri ile taşınmaz üzerinde varsa muhdesatların ( yapı ve/veya ağaç değerleri) değerinin toplamıdır. Buna göre;Taşınmazın Toplam Değeri= Arazi Değeri+Yapı Değeri+Ağaçların Değeri Taşınmazın Toplam Değeri= 1.151.232+ 136.248,12+ 117.280= 1.404.760,12 TLTAŞINMAZIN KONUMU VE DEĞERİNE ETKİLERİ:Taşınmazın konumu ile ilgili olarak yaptığımız değerlendirmeler şu şekildedir:Taşınmaz Osmaniye İlinin Düziçi İlçesinin rski Yukarı Hacılar Mahallesi yeni ise Şehit Kemal Keskin Mahallesindedir. Konum itibariyle taşınmaz Düziçi İlçesi ilçe merkezindedir. Kaymakamlık ve Belediye binasına 1,50 km mesafede, çarşı merkeze ise 2 km mesafededir. Bu durum değerini olumlu etkiler.Taşınmaz Düziçi ilçesinin gelişmekte olan bölgesindedir. Bu durum değerini olumlu etkiler.Taşınmazın belediye mücavir alan içerisinde kalması, yol, elektrik, su, çöp toplama, vb. kamu hizmetlerinden yararlanıyor olması değerini olumlu etkiler.Taşınmaz konum itibariyle 610 m rakımlıdır. Yazın bölgedeki sıcaklık artışı nedeni ile Düziçi ilçesindeki vatandaşlar tarafından taşınmazın bulunduğu mahalle yükseklikten dolayı yaylalık olarak ta kullanılmaktadır. Bu durum değerini arttıran en önemli unsurdur. Kök raporda taşınmazın m2 değeri 2018 yılı itibari ile nitelikleri, çevresindeki gelişim, ulaşım olanakları mevkii, konumu, alanı, yakın çevre değerlendirmesi ve diğer özellikleriyle 40 TL olarak tespit edilmiştir. Tespit ettiğimiz bu değer yukarda yaptığımız taşınmazın konumsal özellikleri değerlendirmemize göre yapılmıştır. Raporumuzun İtiraza Konu Kıymet Takdiri Raporundan Ayrılma Sebepleri: Kıymet takdir komisyonu ile komisyonumuz raporlarının birbirinden ayrılma sebepleri şunlardır:Taşınmazın büyüklüğü kıymet takdir komisyonunun keşfi sırasında 43.100 m2’dir. İtiraz sürecinde fen bilirkişisinin raporunda belirttiği üzere taşınmaz üzerinde Osmaniye Kadastro Müdürlüğü tarafından 22/a çalışması yapıldığı, bu nedenle taşınmazın alanının 28.780,80 m2 olarak revize edildiği anlaşılmaktadır. Raporlar arasındaki en büyük fark bundan kaynaklanmaktadır.Osmaniye Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılan 22/a çalışması sonucu parselde değişiklik meydana gelmiştir. Bu değişiklikle önceden parsel içerisinde olan ( eski Hacılar Mahallesi 1468 Parsel) binaların bir kısmı yeni parsel dışında kalmaktadır. Bu nedenle parsel dışında kalan kısımlar rapora dâhil edilmemiştir.Kıymet takdir komisyonu tarafından icra edilen keşif sırasında taşınmaz üzerinde yer alan bazı yapılar dikkate alınmamıştır. Raporumuzda bu yapılar değer tespitine eklenmiştir. Kıymet takdir komisyonu tarafından parselin arsa değeri belirlenirken konumsal özelliklerine değinilmemiştir. Raporumuzda bu hususlar dikkate alınarak ve Osmaniye İlinde faaliyet gösteren Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinden gerekli araştırmalar yapılarak taşınmazın arsa değeri tespit edilmiştir. Davaya konu taşınmazın kıymet takdiri tarihi olan 16.07.2018 tarihindeki değerinin 1.404.760,12 TL, Dava konusu taşınmaz üzerinde Osmaniye Kadastro Müdürlüğünce 22/a çalışması yapıldığı ve bu nedenle taşınmazın alanının küçüldüğü, 22/a çalışmasının neden ve ne şekilde yapıldığı, alanın küçülmesi nedeni, küçülen miktar kadar malik hissesinin hangi parsellere dağıtıldığı gibi hususların uzmanlık alanımızda olmadığı; bu hususların tespiti için Fen Bilirkişisinin görüşünün alınması gerektiği,Taşınmazın arsa olarak değeri belirlenirken Osmaniye İlinde faaliyet gösteren Gayrimenkul Değerleme Şirketlerinden gerekli araştırma yapılarak ve şirketlerin taşınmaz civarında yaptıkları çalışmalardan yararlanıldığı tespit olunmuştur.

Adresi : Osmaniye İli Düziçi İlçesi Şehit Kemal Keskin Mahallesi 2396 Ada 70 Parsel Düziçi
/ OSMANİYE
Yüzölçümü : 28.780,80 m2 Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Belediye sınırlarında ve belediye hizmetlerinin tümünden yararlanmaktadır.
Kıymeti : 1.404.760,12 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 26/08/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
 2. Satış Günü : 23/09/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
  Satış Yeri : Düziçi Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Düziçi Osmaniye –
  Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır
  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1580 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/07/2020
  İd.No:2020/23

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.


HIZLI YORUM YAP
300x250r
300x250r