ilan

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 2019/55

T.C.
DÜZİÇİ
İCRA DAİRESİ
2019/307 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Düziçi İlçe, 155 Ada, 110 Parsel, ELLEK/SOYLAR Mahalle/Köy, Atalan Mevkii Mevkii, Borçlular adına kayıtlı Osmaniye ili Düziçi ilçesi Ellek/Peçenek Mahallesi 155 ada 110 parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Satışına karar verilen taşınmaz, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Eski Ellek Köyü 0 ada 317 Yeni Ellek Beldesi Ellek/soylar mahallesi 155 ada 110 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerine gelindi. Tespit konusu taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup, buğday ekilidir. Taşınmaz Ellek Beldesi Gökyıldız Mahallesinin kuzey kısmında yer almakta olup yerleşim yerine 500 metre mesafededir. Taşınmaz % 2-4 meyillidir. Derin toprak sınıfında yer almaktadır. Kumlu Tınlı toprak yapısına sahiptir. Su tutma kapasitesi yüksek topraklardandır. Organik madde oranı ve bitki besin elementleri değeri iyi düzeydedir. Parseller üzerinde alkalilik, taşlılık, drenaj ve taban suyu problemi bulunmamaktadır. Bitkinin ihtiyacı olduğu zaman su ihtiyacı karşılandığından 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında “Sulu Mutlak Tarım Arazisi” özelliği taşımaktadırlar. Ayrıca Arazi Kullanma Kabiliyet (AKK) sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı da araziler II. Sınıf Tarım Arazisi özelliği göstermektedir. İklim şartları, ekolojik ve topoğrafık şartlardan dolayı bu araziler üzerinde yörenin iklim şartlarına uygun olarak bir çok (buğday, arpa, yerfıstığı, mısır, pamuk, soğan, turp, ıspanak, narenciye, zeytin vs ) kültür bitkisi yetiştirilebilir. Bu arazilerden bakım şartlarına göre bölge ortalamasında veya bölge ortalamasının üzerinde verim alınabilir.
Adresi : Ellek/Soylar Atalan Mevkii 155 Ada 110 Parsel DüziçiDüziçi / OSMANİYE
Yüzölçümü : 11.937,94 m2
Arsa Payı :1/11, 1/11,1/11,1/11,1/11,1/11,5/11
İmar Durumu : İmar planında yer almamaktadır.
Kıymeti : 179.070,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 10:00 – 10:05 arası
  2. Satış Günü : 04/03/2020 günü 10:00 – 10:05 arası

Satış Yeri : Düziçi Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Düziçi Osmaniye –

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Düziçi İlçe, 123 Ada, 45 Parsel, ELLEK/PEÇENEK Mahalle/Köy, Kesmeli Kş Mevkii, Borçlular adına kayıtlı Osmaniye ili Düziçi ilçesi Ellek/Peçenek Mahallesi 123 ada 45 parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Satışına karar verilen taşınmaz, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Eski Ellek Köyü 0 ada 259 Yeni Ellek Beldesi Ellek/Peçenek mahallesi 123 ada 45 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerine gelindi. Tespit konusu taşınmaz tarla olarak kullanılmakta olup buğday ekilidir. Taşınmaz Ellek Beldesi Gökyıldız Mahallesinin kuzey kısmında yer almakta olup yerleşim yerine 500 metre mesafededir. Taşınmaz % 2-4 meyillidir. Derin toprak sınıfında yer almaktadır. Kumlu Tınlı toprak yapısına sahiptir. Su tutma kapasitesi yüksek topraklardandır. Organik madde oranı ve bitki besin elementleri değeri iyi düzeydedir. Parseller üzerinde alkalilik, taşlılık, drenaj ve taban suyu problemi bulunmamaktadır. Bitkinin ihtiyacı olduğu zaman su ihtiyacı karşılandığından 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında “Sulu Mutlak Tarım Arazisi” özelliği taşımaktadırlar. Ayrıca Arazi Kullanma Kabiliyet (AKK) sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı da araziler II. Sınıf Tarım Arazisi özelliği göstermektedir. İklim şartları, ekolojik ve topoğrafık şartlardan dolayı bu araziler üzerinde yörenin iklim şartlarına uygun olarak bir çok (buğday, arpa, yerfıstığı, mısır, pamuk, soğan, turp, ıspanak, narenciye, zeytin vs ) kültür bitkisi yetiştirilebilir. Bu arazilerden bakım şartlarına göre bölge ortalamasında veya bölge ortalamasının üzerinde verim alınabilir.
Adresi : Ellek/PeçenekMahallesi Kesmeli Kş Mevkii123 Ada 45 Parsel DüziçiDüziçi / OSMANİYE
Yüzölçümü : 9.208,87 m2
Arsa Payı : 1/11,1/11,1/11,1/11,1/11,1/11,5/11
İmar Durumu :İmar planında yer almamaktadır.
Kıymeti : 138.135,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 10:15 – 10:20 arası
  2. Satış Günü : 04/03/2020 günü 10:15 – 10:20 arası

Satış Yeri : Düziçi Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Düziçi Osmaniye

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Osmaniye İl, Düziçi İlçe, 162 Ada, 25 Parsel, ELLEK/SOYLAR Mahalle/Köy, Gücünburun Mevkii Mevkii, Borçlular adına kayıtlı Osmaniye ili Düziçi ilçesi Ellek/Soylar Mahallesi 162 ada 25 parsel sayılı taşınmazın satışına karar verilmiştir. Satışına karar verilen taşınmaz, Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, Eski Ellek Köyü 0 ada 2195 Yeni Ellek Beldesi Ellek/soylar mahallesi 162 ada 25 nolu parsel sayılı taşınmaz üzerine gelindi. Tespit konusu taşınmaz tapuda tarla olarak kayıtlı olsa da fiiliyatta üzerinde 7-8 yaşlarında zeytin olan zeytin bahçesi yol ve tarla olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın bir kısmının yol ve kanala terk durumunda olması bir kısmının ise parçalı olarak kanal altında kalması taşınmazın bütün olarak kullanılmasını kısıtlamaktadır. Taşınmaz Ellek Beldesi Soylar Mahallesinin güney kısmında yer almakta olup yerleşim yerine 500 metre mesafededir. Taşınmaz % 15-18 meyillidir. Orta derin toprak sınıfında yer almaktadır. Kumlu Tınlı toprak yapısına sahiptir. Su tutma kapasitesi yüksek topraklardandır. Organik madde oranı ve bitki besin elementleri değeri iyi düzeydedir. Parseller üzerinde alkalilik, taşlılık, drenaj ve taban suyu problemi bulunmamaktadır. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında “Kuru dikili Tarım Arazisi” özelliği taşımaktadırlar. Ayrıca Arazi Kullanma Kabiliyet (AKK) sınıflandırması açısından da yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı da araziler III. Sınıf Tarım Arazisi özelliği göstermektedir. İklim şartları, ekolojik ve topoğrafık şartlardan dolayı bu araziler üzerinde yörenin iklim şartlarına uygun olarak bir çok (buğday, arpa, zeytin vs ) kültür bitkisi yetiştirilebilir. Bu arazilerden bakım şartlarına göre bölge ortalamasında veya bölge ortalamasının üzerinde verim alınabilir.
Adresi : Ellek/Soylar Mahallesi Gücekburun Mevkii 162 Ada 25 Parsel DüziçiDüziçi / OSMANİYE
Yüzölçümü : 8.142,51 m2
Arsa Payı : 1/11,1/11,1/11,1/11,1/11,1/11,5/11
İmar Durumu : İmar planında yer almamaktadır.
Kıymeti : 122.145,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 04/02/2020 günü 10:25 – 10:30 arası
  2. Satış Günü : 04/03/2020 günü 10:25 – 10:30 arası

Satış Yeri : Düziçi Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Düziçi Osmaniye

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/307 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/12/2019

İd.No: 2019/55