TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI-11

T.C.
DÜZİÇİ
İCRA DAİRESİ
2018/140 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 no’lu taşınmazın özellikleri : Osmaniye İli, Düziçi İlçesi, İrfanlı Mahallesinde kayıtlı 2095 ada 3 parsel sayılı taşınmazın tapu kayıtlarına göre ana taşınmaz arsa niteliğinde olup, parselin yüzölçümü 1352,63m2 miktarında olup, zemin kat 2 nolu mesken niteliğindeki taşınmaz borçlu adına tam hisseli olarak kayıtlıdır, taşınmaz her katta 2 daireli olan tamamı 6 katlı betonarme karkas yapıda Zemin Kat, 2 nolu bağımsız bölüm niteliğinde olup satışına karar verilmiştir, Tespit Konusu taşınmazın Mimari projesinde görüldüğü üzere fonksiyonel olarak oturma odası, mutfak, salon, 3 yatak odası, giyinme o.2 banyo, lv-wc, kiler, antre ve 3 adet balkondan oluşmaktadır. Mimari kat irtifak projesinde yapılan ölçüm neticesinde dairenin bağımsız bölüm brüt alanı 200,00m2, NET ALAN 140,00m2 olarak hesaplanmıştır. Dairenin zemini laminat parkekaplamalı, ıslak hacimlerin zemin ve duvarları seramik kaplamalı, duvarlar alçı sıvalı ve boyalı, kapılar amerikan kapı, pencereler pvc doğrama olarak tespit edilmiştir. Yapıda asansör ve merkezi ısıtmalı kalorifer sistemi mevcuttur. Yapı yaklaşık 11 yıl önce yapılmış olup buna göre yıpranma payı %15 dir.Yapı III.SINIF B-Grubu yapıları niteliğindedir. Tespit konusu taşınmaz, Düziçi Belediyesi, Haruniye İmar Mahallesi, Karagölmevkiinde toplu konutların yoğun olduğu yerleşim alanı içerisindedir. Yakın çevresinde günlük ihtiyaçlar için fırın, market vb. işyerleri ve kreş mevcuttur. Öğretmen evi, Anaokulu, Lise, Kültür merkezi binası yakın sayılabilecek mesafededir. Tespit konusu taşınmaz her türlü kamu hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi : İrfanlı Mah. Ali Lütfü Dağlar Caddesi Kanal Sokak Düziçi / OSMANİYE
Yüzölçümü: 1.352,63 m2 Arsa Payı : 1/11 İmar Durumu: Düziçi İmar planında A-6 aynık nizam 6 katlı
Kıymeti : 165.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.

 1. Satış Günü : 15/05/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
 2. Satış Günü : 14/06/2019 günü 10:20 – 10:25 arası
  Satış Yeri : Düziçi Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Düziçi Osmaniye
  Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/140 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/03/2019
  İd. No: 2019 /11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir