ilan

T.C. DÜZİÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLANI 2019/52

Sayı: 2016/519 Esas
Davacı, ABDULLAH GÜZEL ile Davalı, MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu Osmaniye İli Düziçi İlçesi Yarbaşı Beldesi Kokarpınar Mahallesi 142 ada 12 Parsel sayılı taşınmazın tescili talep edildiğinden dava konusu bu yerde hak iddia edenlerin işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) ay içerisinde Düziçi Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etmeleri, aksi halde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.
İd. No: 2019/52